Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ 110 01, identifikační číslo 28512715, spisová značka N 720 vedená u Městského soudu v Praze, je nadačním fondem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dnem vzniku Nadačního fondu Cesta ke vzdělání se stal 9. leden 2009, kdy byl zapsán do Nadačního rejstříku.